1

One highway - a thousand routes

Время
в Ташкенте

Tagliklarning dengiz konteynerida joylashishi

Ko’p hollarda yuk dengiz konteynerlarida tagliklarda ortiladi:

Tagliklardan foydalanganda quyidagilarga e’tibor berish kerak:
Asosan 2 turdagi tagliklar mavjud:ovro’pa tagliklari va standart tagliklar.
Ovro’pa tagliklar i o’lchamlari 800mm x 1,200mm,standart tagliklar o’lchamlari1,000mm x 1,200mm.
20-fotlik konteynerning bir bo’limiga 11 Ovro’pa tagliklar yoki 9-10 standart tagliklar
joylashishi mumkin(см. рис.).
40-futlik quruqyuklar uchun konteynerning  1 bo’limiga  23 - 24 Ovro’pa tagliklar yoki
20-21 standart tagliklar standart tagliklar joylashishi mumkin(см. рис.).
Yog’och tagliklar yetarlicha mustahkam bo’lib 3 bo’limning o’g’irligiga bardish berishi kerak.
Qog’oz kutilar taglik chetidan chiqib turmasligi kerak.

Tagliklarning dengiz konteynerida joylashishi

20-futlik konteyner (20'DC)

11 ovro’pa tagligi
(800 x 1200 мм)

10 standart taglik
(1000 x 1200 мм)

40-lik futlik konteyner(40'DV, 40'GP, 40'HC)

24 ovro’pa tagligi
(800 x 1200 мм)

21 standart taglik
(1000 x 1200 мм)