1

One highway - a thousand routes

Время
в Ташкенте

Temir yo’llarida qo’llaniladigan asosiy vagon turlari

 

Vagon turi: Yopiq 4 o’qli
Yuk honasi

 

  | uzunlik (мм)

  13800

 kenglik (мм)

 | 2760

  balandlik (мм)

  2790

  hajm (м.куб)

  120

  ortish mumkin

    bo’lgan og’irlik(т)
  68

 

Yopiq vagon, temir yo’llari orqali donali qadoglangan ,shtabellangan va paketlangan , ba’zi sochiluvchan don mahsulatlari kabi tabiiy tasirlardan himoya talab qiluvchi yuklarni tashish uchun qullaniladi.Bu yuk tashish usuli universal bo’lib mahsus yuk tashish sharoitlarini talab qilmaydigan yuklar uchun uyg’undir.   

 

Vagon turi: Yarim vagon
Yuk honasi

 

  | uzunlik (мм)

  | 12076

 | kenglik (мм) 

 | 2876

  | balandlik (мм)

  2060

  | hajm (м.куб) 

  74

  | ortish mumkin

    bo’lgan og’irlik)
  69

 

Havfli bo’lmagan,to’kiluvchan (k’mir,ruda,flus,o’rmon/tahta mahsulotlari)yomg’irgarchilik kabi tashqi tabiiy tasirlardan himoya talab qilmaydigan,shuningdek mahsus yukni mahkamlash qoidalariga asosan tashiladigan stabellangan va donali yuklar uchun mo’njallangan. 

 

Vagon turlari: Platforma
Yuk honasi

 

  | uzunlik (мм)

  | 13300

 | kenglik (мм) 

 | 2770

  | balandlik (мм)

  500

  | hajm (м.куб) 

  | -

  | ortish mumkin

    bo’lgan og’irlik)
  70

 

Uzun,hajmli yuklar,o’rmon\tahta,qurilish  mahsulotlari ,konteyner,g’ildirakli asosidagi yukhonasi hajmidan oshmaydigan hajmdagi mashinalar,tashgi tabiiy tasirlardan himiya talab qilmaydigan yuklar uchun mos.Yukni ortish va tushurish uskunalari ‘Yukni mahkamlash va ortishning texnik talablari’ga javob bergan holda amalga oshirish imkonini  beradi.

 

Vagon turi: Vagon - hopper
Yuk honasi

 

  | uzunlik (мм)

  | 10500

 | kenglik (мм) 

 | 3094

  | balandlik (мм)

  4653

  | hajm (м.куб) 

  -

  | ortish mumkin

    bo’lgan og’irlik)
  65

 

Vagon-hopper temir yo’llari orqali don mahsulotlari kabi yuqori luklar orqali gravitasion ortiladigan oziq-ovqat mahsulotlarini tashish uchun mo’njallangan. Yukni tushish moslamasi qo’l bilan .Bu yuk tashsish turi shuningdek mineral o’g’itlarni tashishda ham qo’llaniladi va bu holda vagon kuzovining bo’yog’i sifatida epoksid moddalar qo’llaniladi. 

 

Vagon turi: Sisterna
Yuk honasi

 

  | uzunlik (мм)

  | -

 | kenglik (мм)

 
 | -

  | balandlik (мм)

  -

  | hajm (м.куб)

 
  88.6

  | ortish mumkin

    bo’lgan og’irlik(т)
  62

 

4-o’qli temiryo’l sisternasiyoqilg’i,benzin,ochiq rang neft mahsulotlari uchun ,rusum  15-869