1

One highway - a thousand routes

Время
в Ташкенте

Yukni markiovkasi-belgilash

Temir yo’llarda qo’llaniladigan asosiy vagon turlari

 

Ehtiyot bo’ling/sinuvchan!

 

        

Aravada  tashish taqiqlanadi

 

 

Namlikdan saqlang!

 

Yuqoriga

Quyosh nurlaridan saqlang!

 

Tropik quti

 

Harorat chegaralangan!

 

Og’irlik markazi

 

О Harorat chegaralangan!

 

 

Yumatish taqiqlanadi

 

 

Ilgak qullanilmasin!

 

 

(siqish) joyi

 

Tez buzuluvchan yuk

 

Shtabellah

 

Qadoqlash joyi

 

Shtabel bo’limlariga ko’ra

taqiq

 

 

Shtabellash taqiqlanadi

 

 

 

Siqmang

Bevozita yuki bilan

ko’tarilsin

 

 

 

Ochish joyi